tərtibat

tərtibat
is. <ər. «tərtib» söz. cəmi>
1. Tərtib olunmuş bir şeyin xarici görünüşünü, görkəmini təşkil edən xüsusiyyətlərin (kitabın, qəzetin şəkillərinin, şriftlərinin, ya səhnə tamaşasının dekorasiya və geyimlərinin və s. -nin) məcmusu. Səhnəyə müəyyən bir rəssam tərtibat vermirdi. S. Rəh..
2. Bax tərtib 1-ci mənada. Külliyyatın tərtibatı, müqəddiməsi və qeydləri professor M. Arifindir.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • bədii — sif. <ər.> 1. Estetik zövqə, incəsənət tələblərinə cavab verən; gözəl, qəşəng, incə, estetik. Romanın bədii məziyyətləri. Bədii zövq. Bədii yaradıcılıq üsulu. Bədii tərtibat. Rolu bədii surətdə ifa etmək. – <Qətibə:> Sevgi hisslərini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qurğu — 1. is. Bir yerdə qurulmuş mexanizm, maşın, cihazlar sistemi və s. texniki avadanlıq. Orda keşik çəkən bütün fəhlələr; Gözü tək qoruyur bu qurğuları. S. V.. // Hər hansı bir işi, əməliyyatı icra etmək üçün vasitə ola bilən alət, cihaz, tərtibat,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ssenari — <ital.> 1. Kinofilmin məzmununu təfsilatı ilə şərh edən və onun tərtibat cəhətlərini göstərən ədəbi əsər. Filmin ssenarisi. 2. teatr. Dram əsərinin planı, süjet sxemi. 3. teatr. Pyesdə iştirak edənlərin siyahısı (burada onların çıxış vaxtı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tərtib — is. <ər.> 1. Ayrı ayrı hissələri, şeyləri seçib birləşdirərək tam bir şey əmələ gətirmə, düzəltmə, yaratma. Dərsliyin tərtibi. Smeta tərtibi. Lüğət tərtibi. – İş məntəqələri, zavodlar, sexlər, emalatxanalar öz planlarını gözdən keçirir,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tərtibatçı — is. Tərtibat işləri ilə məşğul olan, kitabın, tamaşanın tərtibatını verən adam. // Sif. mənasında. Tərtibatçı rəssam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • variant — <lat.> 1. Bir şeyin başqa bir şəkli. // Bir planın, layihənin və s. nin başqa şəkildə tərtibi, işlənməsi. Layihənin variantları. Planın ilk variantı vardır. – <Rəssam:> Yoldaş Əlyarov, mən tərtibat verəndə azı on on beş variant… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”